Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Οι προτάσεις του Δ. Πύδνας – Κολινδρού για το Leader


Δύο σημαντικά έργα για τον αγροτικό πληθυσμό και την ανάπτυξη της Βόρειας Πιερίας προτείνει προς ένταξη στο Leader ο δήμος Πύδνας Κολινδρού. Πρόκειται για τη Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενής στην Τοπική Κοινότητα Ρυακίων και την ασφαλτόστρωση του αγροτικού δρόμου Κέντρου Υγείας Αιγινίου – Κολινδρού.
Το Leader για τους ΟΤΑ
Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αειφορία του αγροτικού τομέα μέσω της στήριξης που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής ενός συνολικού προγράμματος με τίτλο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ένας από τους άξονες αυτού του προγράμματος είναι και η Εφαρμογή της προσέγγισης Leader.
          Στο πλαίσιο της παραπάνω προσέγγισης Leader, η Πιερική Αναπτυξιακή προχώρησε στην προκήρυξη της 1ης Πρόσκληση καλώντας τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Η συγκεκριμένη πρόσκληση καλεί και τους Δήμους που περιλαμβάνονται στην περιοχή παρέμβασης του προγράμματος να υποβάλλουν φακέλους υποψηφιότητας για μελέτες ώριμες και με τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Μαρτίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλον τις προτάσεις τους.  Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της προκήρυξης και τις υπάρχουσες μελέτες που θα μπορούσαν να υποβληθούν για την χρηματοδότηση των έργων προτείνει την υποβολή : Στα πλαίσια του Υπομέτρου L321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» και συγκεκριμένα την δράση 321-1 « Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» προτείνεται:
          1) το έργο «Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενής στη θέση Ξυλαμίδι στο Δ.Δ. Ρυακίων». Η περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το έργο βρίσκεται στην τοποθεσία Ξυλαμίδι της τοπικής κοινότητας Ρυακίων και συγκεκριμένα θα στεγανοποιηθεί η υπάρχουσα λιμνοδεξαμενή των 40.000 μ³ που βρίσκεται στη θέση αυτή Προβλέπεται η τοποθέτηση μεμβράνης με τις απαραίτητες εργασίας προετοιμασίας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 185.000,00. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί 100%. Φορέας λειτουργίας της λιμνοδεξαμενής θα είναι ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού. Επίσης ο Δήμος δεσμεύεται να εκπονήσει κανονισμό άρδευσης και  να τηρήσει τους Περιβαλλοντικούς Όρους.
          2) Επίσης στα πλαίσια της παραπάνω δράσης προτείνεται η Αγροτική Οδοποιία Κέντρου Υγείας Αιγινίου προς Κολινδρό. Πρόκειται ουσιαστικά για την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών υφιστάμενης αγροτικής οδού από την νοτιοδυτική είσοδο του οικισμού Αιγινίου, στην περιοχή του Κέντρου Υγείας προς Καταχά και Κολινδρό. Με την βελτίωση της οδού επιτυγχάνεται η καλύτερη  και ασφαλέστερη σύνδεση των οικισμών Καταχά και Κολινδρού με το Αγίνιο και η πρόσβαση των δημοτών στις καλλιέργειες.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 150.000,00 Euro. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί 100%.