Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Ο Γραμματέας του Δ.Σ. Πύδνας – Κολινδρού Νίκος Τουλούπας με τον Αδάμο, στην Γιορτή του Τρύφωνα