Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Δημήτρης Χλεμές και Νίκος Σουλτανίδης σέρνουν το χορό

Στην Γιορτή του Αγίου Τρύφωνα στο Κίτρος

 Ακολουθεί και ο Νίκος Τουλούπας, αλλά δεν φαίνεται στη φωτογραφία