Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ


Στα πλαίσια του Δικτύου Charter, του οποίου μέλος είναι ο Κολινδρός, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση νέων στο Troisvierges του Λουξεμβούργου από την 24 Μαρτίου- 27 Μαρτίου 2011. Στην συνάντηση αυτή θα συμμετέχουν δύο νέοι από κάθε Δήμο μέλος του Δικτύου.
                Ο Κολινδρός ως μέλος του Δικτύου Charter καλείται να αποστείλει δύο νέους από τον Κολινδρό με ηλικία από 18-26 ετών. Προκειμένου να επιλεγούν νέοι που έχουν την ικανότητα και επάρκεια για να εκπροσωπήσουν τον Κολινδρό αλλά και έχουν καιρό να συμμετέχουν σε κάποια συνάντηση Charter θα προτιμηθούν νέοι με τα παρακάτω κριτήρια :Γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας ( Πιστοποιητικό που να φανερώνει την γνώση της γλώσσας ή και των δύο γλωσσών)
Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή φοιτητές σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ .
Οι συμμετέχοντες θα καλύψουν από μόνοι τους τα έξοδα μετακίνησης και θα φιλοξενηθούν σε σπίτια κατοίκων της κοινότητας του Troivierges. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω συνάντηση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011 στον Ειδικό Συνεργάτη του Δήμου Λασκαρίδη Κων/νο και να επικοινωνούν μαζί του στο τηλέφωνο 2353350130.
 Εκ του Δήμου Πύδνας Κολινδρού