Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Απόψε στις 18:00 στο καφενείο του «Παπαδημήτρη» στον Κολινδρό η Πιερική Αναπτυξιακή για το Leader


Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε.-Ο.Τ.Α. με την εμπειρία της επιτυχούς υλοποίησης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Leader I (1991-1996), Leader II (1997-2000), Leader+ (2000-2006) αποτελεί και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2007-2013) την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος προσέγγισης Leader στο Νομό Πιερίας στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013.
Με αφορμή την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δράσεων του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER στο Νομό Πιερίας συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.894.000,00€, η Πιερική Αναπτυξιακή υλοποιεί σειρά ανοιχτών ενημερωτικών εκδηλώσεων, στα δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής παρέμβασης αλλά και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και επιμελητήρια, με σκοπό την πληροφόρηση του τοπικού πληθυσμού για τις δυνατότητες χρηματοδότησης του προγράμματος. Στις συναντήσεις αυτές θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση του Τοπικού Προγράμματος και των δράσεων που έχουν προκηρυχθεί, καθώς και η παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης, ένταξης και παρακολούθησης υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των δικαιούχων του Προγράμματος. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πιερική Αναπτυξιακή για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Η πρόσκληση και τα παραρτήματά της  διατίθενται στα γραφεία της Πιερικής Αναπτυξιακής, 16ης Οκτωβρίου 17β, 2ος όροφος, Κατερίνη (όπισθεν Δημαρχείου), τηλ. 2351027541 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρίας: www.pieriki-anaptixiaki.gr
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Μαρτίου 2011.