Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Το απόγευμα της Δευτέρα η συνεδρίαση του Δ.Σ. Πύδνας – Κολινδρού. ΌΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ


Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 καλείστε να παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου την 31η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30  μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.     Ορισμός δύο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους  για τη σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο.(Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).
2.     Λύση – εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση κατασκευών και εκμεταλλεύσεων Κολινδρού (ΔΑΕΚΕΚ)» και ορισμός ορκωτού ελεγκτή ως εκκαθαριστή .(Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).
3.     Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του των μετόχων του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην προσεχή Γενική Συνέλευση της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
4.     Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για κάλυψη αναγκών υπηρεσιών  ανταποδοτικού χαρακτήρα.(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα) .
5.     Καθορισμός ποσοστού αποζημίωσης εισπρακτόρων του Δήμου.(Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
6.     Καθορισμός αυτοτελών οικισμών κάθε Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
7.     Δημοπράτηση χώρου 170 τ.μ. στην παραλία Πύδνας ( Αλυκές) για τοποθέτηση καθισμάτων – ομπρελών – τροχόσπιτο καντίνας. (Εισήγηση Αντιδήμαρχος κ. Ν. Λαζαρίδης).
8.     Αποδοχή χρηματοδότησης έργου κρασπέδωσης ασφαλτόστρωσης οικισμού Κίτρους . (Εισήγηση κ. Α. Αγγέλου).
9.     Υποβολή πρότασης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στα πλαίσια του προγράμματος LEADER. (Εισήγηση κ. Κ. Λασκαρίδης).
10.      Επιλογή Τράπεζας για άνοιγμα λογαριασμού όψεως που θα αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων της ταμιακής υπηρεσίας του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
11.      Έγκριση της με αριθμό 1/2011 απόφασης του «Κυπαρισσοπουλείου  κληροδοτήματος» που αφορά την επανασύσταση της Διοικούσας Επιτροπής. .(Εισήγηση κ. Α. Κόρακα).
12.      Εορτασμός της επετείου της Επανάστασης του Κολινδρού στις 22 Φεβρουαρίου 1878 , διάθεση σχετικής πίστωσης και έγκριση λοιπών δαπανών από προηγούμενες εορταστικές εκδηλώσεις. (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δ.Σ.).
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
Γεώργιος Πολυχρονίδης