Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Απονομή επαίνων σε υποτρόφους του "Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος" Κολινδρού


Ανήμερα των τριών Ιεραρχών, την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011 στην αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κολινδρού, θα γίνει η απονομή επαίνων σε υποτρόφους του "Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος" και σε εισαχθέντες έτους 2010-2011 σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.  Θα δοθούν συνολικά 2 υποτροφίες : Η 1 σε πρωτοετή φοιτητή , απόφοιτο Λυκείου ή οποιασδήποτε άλλης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και η δεύτερη σε μεταπτυχιακό φοιτητή, πτυχιούχο  Ανώτατων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων   όλων των βαθμίδων   Δημόσιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής  από τα έσοδα  του Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος.
          Οι υποτροφίες, βάσει της διαθήκης του επιφανούς Κολινδρινού Χαρίλαου Κυπαρισσόπουλου, που δημοσιεύτηκε το 1982, θα πρέπει να είναι Ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής και ηλικίας το ανώτερο μέχρι 36 ετών. Να έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο με καλή επίδοση στις σπουδές τους ως προς τους πρωτοετείς φοιτητές. Να έχουν εισαχθεί οι πρωτοετείς  φοιτητές κατόπιν εισαγωγικών εξετάσεων σε τμήμα  ή σχολή όλων των ΑΕΙ Δημόσιας εκπαίδευσης και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε τμήμα ή σχολή των Παν. Δημ. Εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές Σπουδές, κατά το ακαδημαϊκό έτος  2010-2011. Να είναι γραμμένοι οι ίδιοι ή οι γονείς τους στα Μ.Α.ή Δημοτολόγια του Δημοτικού Διαμερίσματος Κολινδρού του πρώην  Δ.Κολινδρού.  Να έχουν ήθος ,αρετή ,φιλομάθεια και διαγωγή κοσμιωτάτη που φαίνεται από το πτυχίο σπουδών και να διακρίνονται στις σπουδές τους.
          Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται:  Α) Στο ύψος των 600,00  € ετησίως για κάθε πρωτοετή φοιτητή. Β) Στο ύψος των 880,00 €  ετησίως για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή. Η  υποτροφία ξεκίνησε  από την έναρξη του ακαδημαϊκού   έτους 2010 - 2011 και θα διαρκέσει μέχρι τέλους των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο τμήμα ή τη Σχολή φοίτησης ,εφόσον ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του και τις διατάξεις του Α.Ν 2039/39 όπως και του άρθρου 29 το Κ Δ/τος 18/23.8.1941.
          Η χορήγηση της υποτροφίας θα γίνεται εφάπαξ σε ετήσια βάση και συγκεκριμένα κάθε 30η Ιανουαρίου (Ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών) σε ειδική  τελετή, μέσω της ΕΤΕ σε βάρος του πρ/σμού του κληροδοτήματος.
          Η υποτροφία  θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον  ο υπότροφος προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα: "Η αναζήτηση νοήματος στη ζωή μας ως προϋπόθεση παιδείας και κοινωνικής ευημερίας σύμφωνα με τους Τρεις Ιεράρχες" από τον κ. Κούκο Δημήτριο, Δάσκαλο- Θεολόγο, Προϊστάμενο του 6ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, ενώ θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλόπιτας.