Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Καταβολή ενισχύσεων σε χοιροτρόφους


Image    Το τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, ενημερώνει τους κατόχους χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων ότι, ενόψει καταβολής ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) και προκειμένου να οριστούν ως δικαιούχοι των εν λόγω ενισχύσεωνοι κάτοχοι χοιροειδών θα πρέπει να :

Α) Είναι εγγεγραμμένοι στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) και

Β) Να έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου έτους 2012 στο Κτηνιατρικό Κέντρο Κατερίνης.

H σχετική διαδικασία (υποβολή της απογραφής στην αρμόδια οικεία κτηνιατρική υπηρεσία και καταχώρηση των στοιχείων στην ΚΒΔ) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί  έως 15.01.2013.  Επιπλέον διευκρινίζεται ότι, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της, η απογραφή θα πρέπει να αναφέρεται στην εικόνα του ζωικού κεφαλαίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 και με την αντίστοιχη ημερομηνία να ενημερωθεί το πεδίο “Ημερομηνία απογραφής” στην ΚΒΔ.