Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστού ταχυπλόων σκαφών


550_334_86104Το Υπολιμεναρχείο Σκάλας Κατερίνης ανακοινώνει τις κάτωθι ημερομηνίες για τη διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων  – εφόσον υπάρχουν τρεις (03) τουλάχιστον υποψήφιοι και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν  - προς απόκτηση άδειας χειριστού ταχυπλόων σκαφών ως εξής :

1.      07-02-2013
2.      04-04-2013
3.      02-05-2013
4.      16-05-2013
5.      06-06-2013
6.      20-06-2013
7.      04-07-2013
8.      18-07-2013
9.      01-08-2013
10.    22-08-2013
11.    05-09-2013
12.    03-10-2013
13.    05-12-2013

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις , πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα επισυναπτόμενα το αργότερο δύο (02) εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία συμμετοχής  και να φροντίσουν να ενημερωθούν  οι ίδιοι τους για τη διεξαγωγή ή όχι των εξετάσεων στο τηλέφωνο 23510-61209.

                                                                                          Ο Λιμενάρχης   
                                                                                                             

                                                                                        
                                                                     ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.