Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Προσλήψεις καθαριστριών στα σχολεία του Δ. Πύδνας Κολινδρού -Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται


Η Σχολική Επιτροπή της Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού  ανακοίνωσε  πως θα προβεί στην πρόσληψη καθαριστριών/ων των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου για το σχολικό έτος 2012-2013, με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Τα σχολεία που έχουν ανάγκη καθαρισμού είναι τα εξής:
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
 1. 2Ο   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
 2. 2Ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
1. 1Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΘΩΝΗΣ
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ
2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ
Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΥΔΝΑΣ
1.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ (ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΙΤΡΟΥΣ)
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ  (ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΩΝΙΩΝ)
 1. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ
 2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ
Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι  δέκα (10) μήνες, από 1/9/2012 μέχρι 30/6/2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύδνας Κολινδρού  (κ. Αργυρώ Αργυριάδου) από την Πέμπτη 23/08/2012 μέχρι την Παρασκευή 31/08/2012.

Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα με άλλο σχολείο
 • Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας εφόσον υπάρχει.
 • Εκκαθαριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος και αντίγραφο Ε9.Η Σχολική Επιτροπή της Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πύδνας –  Κολινδρού ανακοίνωσε  πως θα προβεί στην πρόσληψη καθαριστριών/ων των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου για το σχολικό έτος 2012-2013, με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Τα σχολεία που έχουν ανάγκη καθαρισμού είναι τα εξής:
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
 1. Γενικό Λύκειο Αιγινίου
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
1. Γενικό Λύκειο Κολινδρού
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΘΩΝΗΣ
1. Γυμνάσιο Μακρυγιάλου
Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΥΔΝΑΣ
1.  Γυμνάσιο Αλωνίων
Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων θα είναι  δέκα (10) μήνες, από 1/9/2012 μέχρι 30/6/2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύδνας Κολινδρού  (κ. Αργυρώ Αργυριάδου) από την Πέμπτη 23/08/2012 μέχρι την Παρασκευή 31/08/2012.
Δικαιολογητικά:
 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ο/η ενδιαφερόμενος/η υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα με άλλο σχολείο
 • Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας εφόσον υπάρχει.
 • Εκκαθαριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.