Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ


Το Επιμελητήριο Πιερίας σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ προγραμματίζει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η έναρξη των οποίων θα γίνει στις 5 Νοεμβρίου 2012. Πιο αναλυτικά:

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει τα έτη 2012 – 2013 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης – Άξονας Προτεραιότητας 7, 8 & 9» το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και εθνικών πόρων.

Το Επιμελητήριο Πιερίας υποστηρίζει την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών τα οποία  απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και συμβοηθούντα μέλη μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων και η συμμετοχή σε αυτά θα είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 Αντικείμενα διά βίου εκπαίδευσης :
  •       Η χρήση του διαδικτύου στη λειτουργία της μικρής επιχείρησης
Έναρξη: 5/11/2012
Διάρκεια: 36 ώρες
  •        Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών
Έναρξη: 5/11/2012
Διάρκεια: 32 ώρες
  •        Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας
Έναρξη : 5/11/2012
Διάρκεια: 20 ώρες
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη τις απογευματινές ώρες.
Για πληροφορίες  και αιτήσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Πιερίας, αρμ. υπάλληλος κ. Κολοκάτση Ανδρομάχη, τηλ. 2351047263, 2351023211, φαξ 23510 47267 ή στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πιερίαςwww.champier.gr και στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Κωλέττη 24, 54627, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310545967, φαξ 2310546275 ή στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ(www.imegsevee.gr).