Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού


Με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει, την Πέμπτη 2 Αυγούστου και ώρα 1 το μεσημέρι,  το Δημοτικό Συμβούλιο Πύδνας Κολινδρού. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:1.    Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού στο Δ. Σ. «Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας  (Εισήγηση κ. Πρόεδρος Δ. Σ.).
2.    Τροποποίηση της με αριθμό 127/2012 απόφασης του Δ. Σ., που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Αιγινίου για το έτος 2012. (Εισήγηση κ. Ξ. Βασιλειάδου, Αντιδήμαρχος).
3.    Τροποποίηση της με αριθμό 159/2012 απόφασης του Δ. Σ. ως προς τον καθορισμό των ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την απασχόλησή τους σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος).
          
               Η Πρόεδρος του Δ. Σ.


                                                                                                
                                                                                           Μαρία Βουλκίδου