Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2012

Νοσοκομείο Κατερίνης – Ζητούν χορηγούς για να χτίσουν εκκλησία

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Κατερίνης –Ψυχιατρικού Τομέα ανακοίνωσε ότι από Δευτέρα 13-08-2012, για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των ασθενών και των συνοδών τους, θα δέχεται χορηγίες  – δωρεές υπέρ του Νοσοκομείου προκειμένου να κτιστεί ένα μικρό Εκκλησάκι στον αύλειο χώρο του νέου Νοσοκομείου το οποίο θα λειτουργεί με πρόγραμμα το οποίο θα καταρτιστεί σε συνεργασία με εκπροσώπους της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το εν λόγω Εκκλησάκι θα κτιστεί σύμφωνα με το σχέδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Η Διοίκηση θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη. Τα αποτελέσματα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του μικρού αυτού ναού, θα προορίζονται -μέσω των οβολών των πιστών- για την αγορά φαρμάκων και υγειονομικού υλικού των οικονομικά απόρων ασθενών του Ν. Πιερίας και των ανασφάλιστων ασθενών.