Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012

ΠΑΝΗΓYΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΟΥ ΜΕΤΑΜΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΛΙΝΔΡΟ – ΠΡΟΣΦΕΡΘΗΚΕ ΨΗΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑ