Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2012

Στις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ Πιερίας – Με εξώδικα διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους!


Το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Πιερίας ΄΄ΟΛΥΜΠΟΣ΄’ συμμετείχε στις κινητοποιήσεις που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ χθες  08/09/2012, με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη και πορεία ως το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, διεκδικώντας για μια ακόμη φορά δεδουλευμένα μηνών από εξαιρέσιμες αποδοχές. (ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ- ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ -ΑΡΓΙΕΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ).

Εργαζόμενοι ΕΚΑΒ: Με εξώδικα διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Π.Ο.Π.Ε.Κ.Α.Β.), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Προξένου Κορομηλά 51, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.
ΠΡΟΣ
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Τέρμα οδού Υγείας, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ:

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα (Αριστοτέλους 17), όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Οπως γνωρίζετε, έχουμε διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των εξαιρέσιμων, υπερωριών και φύλλων πορείας μας [ τα οποία, ως γνωστό, συνιστούν τακτικές αποδοχές].
Τα ως άνω χρηματικά ποσά συνιστούν ουσιώδες στοιχείο της επιβίωσής μας, καθόσον οι μηνιαίες αποδοχές μας έχουν συρρικνωθεί, με περαιτέρω συνέπεια να τίθεται ζήτημα επιβίωσής μας και να μην μπορούμε να τακτοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας.
Με το από 19521/27-6-2012 έγγραφό σας προς την Ομοσπονδία μας, το οποίο εκδόθηκε μετά την από 26-4-12 επιστολή μας, ΔΕΝ προσδιορίσατε, παρά το σχετικό αίτημά μας, ουσιώδη ζητήματα, τα οποία επαναφέρουμε προς διευκρίνιση με το παρόν, ΉΤΟΙ:

Α] Πότε θα εξοφληθούν οι ήδη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μας [εξαιρέσιμα, υπερωρίες, φύλλα πορείας]; Να προσδιοριστεί ακριβή ημερομηνία.
Β] ΕΦΕΞΗΣ, να μας προσδιορίσετε ακριβή ημερομηνία καταβολής των μελλοντικών απαιτήσεων μας από την ίδια αιτία [εξαιρέσιμα, υπερωρίες, φύλλα πορείας].
Γ] Σε περίπτωση της μη καταβολής στην προσδιοριζόμενη από εσάς ημερομηνία, αιτούμαστε να μας ενημερώνετε ΕΓΓΡΑΦΩΣ τους λόγους μη εμπρόθεσμης καταβολής τους [ώστε ακολούθως να ενημερώνουμε και εμείς τα μέλη μας].

Επειδή τα ως άνω ζητήματα αφορούν άμεσα άπαντα τα μέλη της Ομοσπονδίας μας, καθόσον πλείστες υποχρεώσεις των μελών μας επιβάλουν την πλήρη γνώση της ημερομηνίας καταβολής εκάστης απαίτησής μας [δεδουλευμένων μας].
Η μη γνώση της ημερομηνίας καταβολής των απαιτήσεων μας και η μη εμπρόθεσμη καταβολή των δεδουλευμένων μας επιφέρουν αιτιωδώς ανεπανόρθωτη ζημία στα συμφέροντα των μελών μας, για την αποκατάσταση της οποίας ρητά επιφυλασσόμαστε.
Στην περίπτωση που δεν συμμορφωθείτε εκούσια, η δικαστική οδός είναι η μόνη για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, στην οποία σας δηλώνουμε ανεπιφύλακτα ότι θα καταφύγουμε, τόσο στα ποινικά δικαστήρια όσο και στα αστικά για πλήρη ικανοποίηση της δυσθεώρητης ζημίας που όλως παράνομα μας προξενείτε.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα  προς ους απευθύνεται, προς γνώση, συμμόρφωση και για τις νόμιμες συνέπειες, καλούμενους όπως συμμορφωθούν εκούσια στο όλο περιεχόμενο της παρούσας εξώδικης δήλωσης, το δε  δικαστικό επιμελητή καλούμενο να αντιγράψει ολόκληρη την εξώδικη δήλωση στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.
Θεσσαλονίκη, 10-8-2012
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ