Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Αυστηροί οι όροι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων


Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας ανακοινώνεται στους καλλιεργητές ακτινιδίων ότιη ημερομηνία έναρξης συγκομιδής των ακτινιδίων για το 2012 θα καθοριστεί από την υπηρεσία μας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 290524/3-9-2010  (ΦΕΚ 1521/Β’/7-9-2010) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έτσι ώστε η συλλογή και διακίνηση των καρπών να πραγματοποιηθεί μετά από την επίτευξη της εμπορικής ωρίμανσης.
Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία μας διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον καθορισμό της βέλτιστης ημερομηνίας έναρξης συγκομιδής.
Η ευθύνη για πρόωρη κοπή βαρύνει όλους τους εμπλεκομένους στην εμπορική αλυσίδα διάθεσης των ακτινιδίων, από τον παραγωγό έως τον τελικό διαθέτη.Οι παραβάτες θα παραπέμπονται στην  επιτροπή επιβολής κυρώσεων της Π.Ε. Πιερίας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 313312/1994 διυπουργική απόφαση.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ