Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Διευκρινήσεις του Δήμου Πύδνας Κολινδρού για την αποκατάσταση του κλειστού γυμναστηρίου Κατερίνης


Η οικονομοσυμβατική μελέτη και η στατική μελέτη του έργου για την αποκατάσταση του Κλειστού Γυμναστηρίου Αιγινίου συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. Το τιμολόγιο και ο προϋπολογισμός του έργου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και βάσει του εγκεκριμένου τιμολογίου του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Το έργο ελέγχθηκε ως προς την τήρηση της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης από την Αποκεντρωμένη Δ/κση Μακεδονίας – Θράκης και από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τον προσυμβατικό έλεγχο.
Όποιος νομίζει ότι μπορεί με λαϊκισμό να θέτει υπό αμφισβήτηση νόμιμες διαδικασίες να ενεργήσει ως ο ίδιος νομίζει.