Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Ταμείο Εγγύησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις


Yπογράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η σύσταση του Ταμείου Εγγύησης για τις μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Η σύμβαση προβλέπει τη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2013 στις ελληνικές τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το ταμείο αποτελείται από πόρους του ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η ΕΤΕπ θα μοχλεύσει αυτά τα χρήματα με αναλογία ένα προς δύο, ώστε να ανέβουν στο ποσό του 1 δισ. ευρώ. Έτσι η ΕΤΕπ αναλαμβάνει μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 να χορηγήσει δάνεια ύψους 600 εκατ. ευρώ και μέχρι το τέλος του 2013 δάνεια ύψους 400 εκατ. ευρώ. Πρακτικά αποτελέσματα, δηλαδή η δανειοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αναμένεται να αρχίσει να βλέπει η αγορά από τον Ιούνιο.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2015 να έχουν δοθεί στην αγορά 1.440 δισ. ευρώ κι εφόσον έχουν βελτιωθεί τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και των τραπεζών. Οι τράπεζες με τη σειρά τους με αυτά τα χρήματα θα δανείσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις, αλλά και για κεφάλαια κίνησης. Τα δάνεια θα είναι με χαμηλά επιτόκια και ευνοϊκούς όρους.

Ταυτόχρονα, στο υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζεται πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ύψους 500 εκατ. ευρώ μέσα από το οποίο θα επιδοτηθούν πάλι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τον εξοπλισμό τους και για άλλες επενδύσεις. Έτσι οι μικρομεσαίοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό θα έχουν και μεγαλύτερη άνεση στη λήψη τραπεζικών δανείων μέσα από τη διαδικασία του Ταμείου Εγγύησης, που αποκαθιστά τη ρευστότητα στις τράπεζες. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη είναι και οι διαδικασίες για τη σύσταση ανάλογου ταμείου εγγύησης για τους αυτοκινητόδρομους.