Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Υλοποιείται το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Ε. Αιγινίου» από τον ανάδοχο του έργου, Τόκα Αστέριο & ΣΙΑ Ε.Ε., μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονίας-Θράκης και αφορά στην αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων στην θέση «Λιμνούλα» στην Δ.Κ. Αιγινίου.
Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού έτσι ολοκληρώνει την αποκατάσταση όλων των ανενεργών χωματερών συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος με αρωγό την ενεργό ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δημου.