Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Μετατροπή της ΕΑΣ σε Πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πιερίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1/18-03-2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της αποφάσισε τα εξής:

Πρώτον: Την μετατροπή της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πιερίας σε Πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011.

Δεύτερον: Το ύψος της μερίδας του νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού να είναι επτακόσια ευρώ (700€) ανά μέλος.

Τρίτον: Η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής των μελών η 15η Απριλίου 2012.