Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Διαχείριση νερών από τους Νέους Αγρότες Πιερίας

Την τακτική Δευτέρα, 2 Απρ 2012, στις 20.00, στον συνεδριακό χώρο ΕΚΑΒΗ (Δημοτικός Κήπος Κατερίνης) η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας, οργανώνει συνάντηση-συζήτηση για την «Διαχείριση Νερών».
Οι Νέοι Αγρότες, με αυξανόμενη δυσφορία, αντιλαμβάνονται ότι ένα από τα βασικά μέσα της αγροτικής παραγωγής γίνεται προσπάθεια να αποκτήσει, επί τέλους, κανόνες διαχείρισης και κυρίως χρήσης, δυστυχώς με σχεδόν πλήρη απουσία των κυρίων χρηστών του, των αγροτών. Η γεωργία αξιοποιεί το 85% περίπου των διαθέσιμων νερών.
Τα κύρια μέσα αγροτικής παραγωγής είναι, απλουστευμένα, ο ήλιος, ο αέρας, το νερό και το έδαφος. Ο κύριος όγκος αγροτικής παραγωγής είναι τα τρόφιμα. Ο καθένας μας χρειάζεται από 2 έως 4 λίτρα νερό για τις ανάγκες του. Όμως χρειάζονται 2-5.000 λίτρα νερό για την παραγωγή της καθημερινής διατροφής του καθένα μας.
Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να εξασφαλισθούν οι κανόνες διαχείρισής του, ενώ πρέπει να ελέγχεται συνεχώς η χρήση του. Ιδιαίτερα σήμερα που όπως φαίνεται η Ελλάδα δείχνει σημάδια έναρξης ερημοποίησης. O “μπλε χρυσός”, όπως αποκαλείται, θα είναι η αιτία πολέμων την 3η χιλιετία λόγω της μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων και επειδή κάθε κράτος θα προσπαθήσει να αποκτήσει τον αποκλειστικό τους έλεγχο. Τα επιφανειακά και υπόγεια αποθέματα γλυκού νερού στερεύουν επικίνδυνα. Παρά τη σημασία του, το νερό κατασπαταλάται και υποβαθμίζεται σ’ ολόκληρο τον πλανήτη, τόσο στις πόλεις όσο και στις αγροτικές περιοχές.
Η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας προβληματίζεται πολύ για τις εξελίξεις και γι’ αυτό οργάνωσε την συνάντηση-συζήτηση με την συνδρομή της κεντρικής υπηρεσίας (Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ΥΠΕΚΑ) και την τοπική υπηρεσία εφαρμογής (Τμήμα Περιβ’άλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας) με συντονιστή από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ.
Οι Νέοι Αγρότες πιστεύουν στην ανάγκη αγροτικής έρευνας, ώστε να μπορούν να παράγουν περισσότερα προϊόντα διατροφής με λιγότερο νερό, μειώνοντας τόσο την διατροφική σπατάλη και εφαρμόζοντας μια πιο βιώσιμη διατροφή, όσο και νέες ποικιλίες που δεν χρειάζονται πολύ νερό για την παραγωγή τους.
Την Δευτέρα, 2 Απρ 2012, στις 20.00, στον συνεδριακό χώρο ΕΚΑΒΗ Κατερίνης, η Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας, εκτιμά ότι θα έρθουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν πάνω στην «Διαχείριση Νερών».