Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 καλείσθε να παρασθείτε στην έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου την 22α του μηνός Μαρτίου έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1. Κατάργηση της ΚΖ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ν. Πιερίας. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος).Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.


Γεώργιος Πολυχρονίδης