Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» δύο σημαντικά έργα Δασικής Οδοποιίας


Εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» δύο σημαντικά έργα Δασικής Οδοποιίας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜακεδονίαςΘράκης, συνολικού προϋπολογισμού 1.617.000€. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα έργα:
-          ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΛΙΑΧΑ-ΠΑΝΩΡΙ-ΑΝΑΡΩΤΗΡΙΟ-ΚΑΡΑΣΟΥΛΙ-ΣΤΟΥΡΝΑΡΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ «ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ-ΦΤΕΡΗΣ-ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 930.000€ και
-          ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «Π. ΒΡΥΑΜΑΡΜΑΡΟΜΕΣΣΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ «ΠΙΕΡΙΩΝ» (ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ «ΡΗΤΙΝΗΣΒΡΥΑΣ») συνολικού προϋπολογισμού 687.000€.