Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Ευρωπαϊκό Δικτύου Charter: Συνάντηση στο Kandava της Λετονίας


Στα πλαίσια των εργασιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Charter  διοργανώνεται συνάντηση   στο Kandava  της Λετονίας   από      4  έως και  8 Ιουλίου 2012 .
Το θέμα εργασιών της συνάντησης είναι : «Ποια είναι τα αποτελέσματα της δημογραφικής ανάπτυξης στον πολιτισμό στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 Η αποστολή θα είναι 10/μελής και θα απαρτίζεται από (6) έξι  ενήλικες και (4) τέσσερις  νέους ηλικίας 18 μέχρι 26 ετών.
Απαραίτητη προϋπόθεση  είναι η πολύ καλή  γνώση αγγλικής  γλώσσας και επικουρικά η καλή γνώση άλλης γλώσσας ,  καθώς και  η προγενέστερη συμμετοχή σε ανάλογα workshop και  παρεμφερείς δράσεις . 
Τα έξοδα μετακίνησης θα καλυφθούν από τους ιδίους και σε μεταγενέστερο χρόνο θα επιστραφεί το 50% του κόστους  των οδοιπορικών  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέχρι την 23η Απριλίου   2012 στο Δημοτικό κατάστημα του Κολινδρού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2353350215 και 2353350211.

                                                                   O Δήμαρχος
                                                         
                                                            Ευάγγελος Γ. Πολύζος