Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Συνεδριάζει την Τρίτη 13 Νοεμβρίουτο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού


Συνεδριάζει την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου, στις 7  το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού. 
Tα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:
1.Έκθεση των εκκαθαριστών της υπό εκκαθάριση «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγινίου (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ.)». (Εισήγηση κ. Α. Μασαούτης).
2.Συνεργασία του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με το ΚΕΚ ΘΑΛΗΣ για την υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «ΛΑΕΚ 0,45% έτους 2012» και σχετική τροποποίηση του προϋπολογισμού . (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
3.Ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2013 Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (Εισήγηση κ. Δήμαρχος – κ. Δ. Καραμέλλιος).
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αιτήσεις δημοτών για θέματα ύδρευσης.(Εισήγηση κ. Γ. Κωστίκος).
5.Αποδοχή ποσού 1.099.958,59 € από την ένταξη της πράξης «Αποχέτευση Παλαιού Ελευθεροχωρίου» στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» και σχετική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του πρ/σμού έτους 2012 του Δήμου.(Εισήγηση κ. Δήμαρχος – κ. Δ. Πάτσιας).
6.Αποδοχή ποσού 5.543.634,33 € από την ένταξη της πράξης «Αποχέτευση Μεθώνης και Αγαθούπολης» στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» και σχετική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του πρ/σμού έτους 2012 του Δήμου.(Εισήγηση κ. Δήμαρχος – κ. Δ. Πάτσιας).
7.Καθορισμός των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης στο Δήμο Πύδνας - Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος - Οικονομική Υπηρεσία).
8.Καθορισμός των τελών για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο στο Δήμο Πύδνας - Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος - Οικονομική Υπηρεσία).
9.Υποβολή έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάσταση εσόδων και  εξόδων του γ΄ τριμήνου έτους 2012. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
10.Τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. (Εισήγηση Οικονομική Υπηρεσία).
11.Έγκριση ή μη της με αριθμό 52/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε., που αφορά την ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δ. Χλεμές).
11. Έγκριση ή μη της με αριθμό 53/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε., που αφορά την ψήφιση Εσωτερικού Κανονισμού ΚΔΑΠ Αιγινίου και ΚΔΑΠ Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δ.     Χλεμές).