Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Τι λέει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου για το Φυσικό Αέριο στην Πιερία


Σε συνέχει του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την ερώτηση του βουλευτή Κ.Κουκοδήμου, σας γνωστοποιούμε ότι στην περιοχή της Πιερίας και συγκεκριμένα στην πόλη της Κατερίνης λειτουργεί ήδη ένα σχετικά περιορισμένο δίκτυο διανομής25 km, από το οποίο εξυπηρετούνται 2 βιομηχανικοί πελάτες.
Η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου θα γίνει την ΕΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία θα ιδρυθεί από κοινού μεταξύ της ΔΕΠΑ και στρατηγικού επενδυτή που θα προκύψει από διαδικασίες διεθνούς διαγωνισμού. Η ΔΕΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει την πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και εξετάζει τα επόμενα στάδια.
Στην ΕΠΑ θα δοθούν τα δικαιώματα διανομής και εμπορίας φυσικού αερίου για περίοδο 30 ετών. Οι επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει η ΕΠΑ σε όλη την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχονται περίπου σε38 εκ.ευρώ, εκ των οποίων τα11,4 εκ.ευρώ αποτελούν εγκεκριμένες κρατικές ενισχύσεις. Με τις επενδύσεις αυτές, θα κατασκευασθούν δίκτυα διανομής μήκους572 km, σε ολόκληρη την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία μετά από 10 χρόνια λειτουργίας της ΕΠΑ θα εξυπηρετούν 52.300 οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες.
Με εκτίμηση
Χάρης Σαχίνης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος