Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Πολύτιμο εργαλείο για την εξοικονόμηση σημαντικών κρατικών πόρων και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων


Την ικανοποίηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος για τη θέσπιση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων,  η οποία αναμένεται να τεθεί πιλοτικά σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2013, εκφράζει με σημερινή επιστολή του στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρης Λακασάς.

Στην επιστολή του ο κ. Λακασάς  αναφέρει ότι είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη η δραστική περιστολή της κρατικής σπατάλης και τηςγραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Τονίζει πως το νέο αυτό σύστημα, το οποίο αναμένεται να μειώσει σημαντικά το κόστος και τον μέσο χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια σύμβαση προμήθειας για το δημόσιο, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό για την επέκταση αντίστοιχων ενεργειών στο σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε όλα τα  δημόσια έργα. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα διασφαλισθούν οι αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της αποτελεσματικότητας που είναι αναγκαίες για κάθε σύστημα δημοσίων συμβάσεων.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ σημειώνει χαρακτηριστικά ότι είναι αδιανόητο εν έτει 2012 και εν μέσω βαθειάς οικονομικής ύφεσης το κράτος να συντηρείπερισσότερες από 3.000 διαφορετικές αναθέτουσες αρχές για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και θεωρεί ότι ο περιορισμός τους σε 600 από την εφαρμογή του νέου συστήματος είναι μία καλή αρχή. Σε κάθε όμως περίπτωση η προσπάθεια αυτή είναι μόνο η αρχή και θα πρέπει να συνεχισθεί και να επεκταθεί και σε άλλα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης.
Μάλιστα η εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών, η οποία αναμένεται εδώ και χρόνια και εφαρμόζεται ήδη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και δεκαετίες, θα συμβάλλει και στην περιφερειακή ανάπτυξη καθώς θα δώσει τη δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας να λαμβάνουν μέρος στις σχετικές διαδικασίες με ευχερή και οικονομικό τρόπο μέσω του διαδικτύου. Τέλος, σε συνδυασμό με όποια περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, θα βοηθήσει στην ταχύτερη ολοκλήρωση διαδικασιών διαγωνισμών, στην καλύτερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων και στη μεγαλύτερη απορρόφηση των αντίστοιχων δημόσιων και κυρίως κοινοτικών κονδυλίων.
Τέλος, ο κ. Λακασάς ζητά από τον κ. Χατζηδάκη λεπτομερέστερη ενημέρωση, εν όψει και της διαβούλευσης που αναμένεται να ακολουθήσει το αμέσως επόμενο διάστημα για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.