Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Τσουχτερά πρόστιμα για όσες επιχειρήσεις αμελήσουν να αυτοαπογραφούν


Την προσοχή των επιχειρηματιών σχετικά με την αυτοαπογραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) εφιστά το Επιμελητήριο Πιερίας, καθώς ήδη έχουν αρχίσει να λήγουν οι προθεσμίες για τις ομόρρυθμες και τις ετερόρρυθμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τις ανώνυμες εταιρείες ανάλογα με το λήγοντα του Α.Φ.Μ. τους.

Το Επιμελητήριο Πιερίας καλεί τις επιχειρήσεις του νομού να προβούν άμεσα στην αυτοαπογραφή, η οποία μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο την επιχειρηματία είτε από το λογιστή-φοροτεχνικό, με τον οποίο κάθε επιχείρηση συνεργάζεται, είτε μέσω του Επιμελητηρίου.

Μάλιστα το Επιμελητήριο, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιχειρηματίες-μέλη του όσον αφορά στην αυτοαπογραφή, θα παραμείνει ανοιχτό και πέραν του συνηθισμένου ωραρίου λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, το κοινό θα μπορεί να εξυπηρετείται μέχρι και τις 18:30 καθ’ όλες τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας και μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2012.

Τονίζεται ότι η αυτοαπογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Σε περίπτωση δε που κάποια επιχείρηση δεν αυτοαπογραφεί, τότετα προβλεπόμενα πρόστιμα θα κυμαίνονται από 600 ευρώ έως και 35.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες προθεσμίες όπως έχουν διαμορφωθεί με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Κ1-1975/31.10.2012 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τόσο στο site του Επιμελητηρίου Πιερίαςwww.champier.gr όσο και στο site www.businessportal.gr