Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

2.000.000€ για την ολοκλήρωση των δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε Ομάδες Παραγωγών της Πιερίας


Τους προβλεπόμενους ελέγχους στα πενταετή Επιχειρησιακά Σχέδια για την περίοδο 2013-2017 της αναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών “ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.” και της προαναγνωρισμένης Ομάδας Παραγωγών “Α.Σ. ΡΑΧΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ” -που έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν τις ενισχύσεις του προηγούμενου πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό- πραγματοποίησε  η  τριμελής επιτροπή παραλαβής των δράσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας,  που συστήθηκε με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας και που  εισηγήθηκε την έγκρισή  τους στην αρμόδια Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Ο   αγροτοδιατροφικός τομέας μπορεί να τονώσει την απασχόληση και να ενισχύσει την τοπική αγροτική  οικονομία. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Πιερίας,   είναι δίπλα στον αγροτικό κόσμο, στηρίζει τις ομάδες παραγωγών για την παραγωγή προϊόντων  ποιότητας. Στο πλαίσιο της σωστής αγροτικής ανάπτυξης στην Πιερία επιβάλλεται να εγκρίνουμε την υλοποίηση επιχειρησιακών  προγραμμάτων στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Επιβάλλεται  με τα εργαλεία που διαθέτουμε  να χρηματοδοτήσουμε την παραγωγική διαδικασία, ώστε να έχουμε σύγχρονες και αποδοτικές καλλιέργειες», επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών της Ο.Π. “ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.” ανέρχεται σε 240, ενώ η αξία της εμπορευθείσας παραγωγής της προηγούμενης ετήσιας περιόδου ανέρχεται σε 3.221.352,00€.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ο.Π. “ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.” προβλέπει δράσεις για την απόκτηση μέσων παραγωγής, για επενδύσεις βελτίωσης των υποδομών (διαλογή – τυποποίηση, μεταποίηση, κτλ), για τη δημιουργία τμήματος εμπορίας, για τη συμμετοχή σε εκθέσεις, για την παρακολούθηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και για ελέγχους τήρησης των φυτοϋγειο-νομικών διατάξεων.

Το συνολικό ποσό των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος / Σχεδίου Σταδιακής Αναγνώρισης που εισηγήθηκε η Τριμελής Επιτροπή ανέρχεται σε1.477.245,00€.
Ο πρόεδρος της Ο.Π. “ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.” , κ Δημήτρης Μανώσης δήλωσε ότι «η ομάδα «ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.» είναι μια πρότυπη καθετοποιημένη οργάνωση η οποία παράγει, συλλέγει, συντηρεί, τυποποιεί και διακινεί νωπά αγροτικά προϊόντα. Το κύριο προϊόν που διακινεί είναι τα ακτινίδια της Πιερίας και μάλιστα ως Π.Γ.Ε βάση της υπ’ αριθμ. 6/39/5-3-2007 απόφαση του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.. Έχουμε κυρίως εξαγωγικό προσανατολισμό στοχεύοντας σε αγορές  όπως,  Ευρωπαϊκή  Ένωση , Η.Π.Α., Καναδά, Κίνα  και Ρωσία».


Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών της Ο.Π. “Α.Σ. ΡΑΧΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ” ανέρχεται σε 167, ενώ η αξία της εμπορευθείσας παραγωγής της προηγούμενης ετήσιας περιόδου ανέρχεται σε 1.081.026,04€.Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ο.Π. “Α.Σ. ΡΑΧΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ” προβλέπει δράσεις για τον προγραμματισμό της παραγωγής (απόκτηση δενδρυλλίων κερασιάς και μηλιάς), για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση, για την οργάνωση και πιστοποίηση ποιότητας με ISO, HACCP, για την πιστοποίηση προϊόντων ως ΠΓΕ και ΠΟΠ, για την εγκατάσταση συστήματος οζονοποιημένου νερού, για την προμήθεια ειδικών μηχανημάτων (ηλεκτρονικό ταξινομητή φρούτων, κτλ) και για συμμετοχή σε εκθέσεις.


Το συνολικό ποσό των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος / Σχεδίου Σταδιακής Αναγνώρισης που εισηγείται η Τριμελής Επιτροπή ανέρχεται σε555.216,60€.


Ο πρόεδρος της Ο.Π. “Α.Σ. ΡΑΧΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ”,  κ. Δημήτρης Ντούρος,  ανάφερε ότι βασικό προϊόν παραγωγής της ομάδας είναι το γνωστό στην αγοράκεράσι Ράχης-Ολύμπου και η Ο.Π. έχει προσανατολισμό την ανάπτυξη σύγχρονης δενδροκομίας με την αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και την παραγωγή νέων ειδών,  όπως το μήλο και το βερίκοκο άλλα και την ενίσχυση των εξαγωγών ακόμη και σε χώρες της Άπω Ανατολής . «Ο στόχος μας είναι η ομάδα να καταφέρει να κατοχυρωθεί ως φορέας παραγωγής και διακίνησης αγροτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών και ασφάλειας», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ντούρος.

«Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών αποτελούν ένα δυναμικό εργαλείο στη διάθεση των Ομάδων Παραγωγών, που με τη σωστή κατάρτιση,   μπορούν  να  βελτιώσουν   την εμπορία του αγροτικού τους προϊόντος  καθώς και να ενισχύσουν   το αγροτικό εισόδημα  των μελών τους» , υπογράμμισε ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Π.Ε. Πιερίας , κ. Δημήτρης Ρουκάς.