Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Ε Π Ι Δ Ο Τ Ο Υ Μ Ε Ν Α Σεμινάρια για εργαζόμενους σε εμπορικές επιχειρήσεις


Ο Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης διοργανώνει νέα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους σε εμπορικές επιχειρήσεις, διάρκειας 40 ωρών. Οι καταρτιζόμενοι επιδοτούνται με  5,00 Ευρώ την ώρα.
Τα μαθήματα γίνονται εκτός ωραρίου εργασίας.
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ :                     1)   Πληροφορική.
2)      Τεχνική Λιανικών Πωλήσεων.
3)      Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών.
4)      Οργάνωση αποθήκης.
Πληροφορίες :
Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης :             16ης Οκτωβρίου 2,    Κατερίνη   60100
Τηλέφωνο : 2351027713,  Fax : 2351077713,  e-mail : eskat@otenet.gr   Ώρες :  10.00 – 14.30