Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού


Σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 παρακαλείσθε όπως παρασθείτε στην έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου την 18η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

  1. Λήψη απόφασης για αναστολή λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (Εισήγηση κ. Δήμαρχος).
Η Πρόεδρος του Δ. Σ.


Μαρία Βουλκίδου