Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΥΔΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ


Η απερίγραπτη προχειρότητα του Δήμου στον τομέα της ύδρευσης είχε όπως ήταν επόμενο συνέπειες.  Επέφερε αυξήσεις έως 700% στην Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Μεθώνης, σημαντικές αυξήσεις στη Δ.Ε. Αιγινίου, ενώ σε κάποιους οικισμούς δεν πήγαν ακόμη λογαριασμοί (π.χ. Ν. Αγαθούπολη).  Έτσι ήρθε η δίκαιη αντίδραση των Δημοτών με δημιουργία επιτροπών, καταγγελίες και παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που απαντήθηκε από την Δημοτική αρχή με το μόνιμο επιχείρημα: «Δεν έχουμε χρήματα, μας έκοψαν τα έσοδα».
Απέναντι σ’ αυτό και με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας (έσοδα ισοσκελίζουν έξοδα) νομίζουμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να αντιμετωπίσει με καλή οργάνωση και εξοικονομήσεις το ζήτημα αυτό:  Κατ’ αρχήν να οργανώσει την υπηρεσία, να εφαρμόσει ορθή τακτική επιμέτρηση και να εξασφαλίσει την πληρωμή των τελών από τους δημότες.  Δεύτερον να εξορθολογίσει τα έξοδα τα οποία προς το παρόν καθορίζει αναλόγως των τελών που θέλει να επιβάλλει και όχι όπως πρέπει αντιστρόφως.  Σε ότι αφορά λοιπόν τις δαπάνες, το 1/3 των εξόδων της υπηρεσίας ύδρευσης εκτός ΔΕΗ, είναι η συνδρομή στον Σύνδεσμο (158.000).  Πρόκειται για έναν σύνδεσμο με δύο μέλη πλέον (Δήμοι Πύδνας – Κολινδρού και Κατερίνης) με έναν υπάλληλο, με σημαντικές οφειλές και χρέη και με σχεδόν μηδενικό έργο.  Να εξεταστεί λοιπόν η δυνατότητα εντός του 2012, της διάλυσης και εκκαθάρισης του και η αντικατάστασή του με προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Δήμων, με αντικείμενο την συντήρηση και λειτουργία των υδρευτικών υποδομών και με καθορισμό αρμοδιοτήτων – δαπανών ανάλογων του πληθυσμού των υδροδοτούμενων.  Επίσης εμφανίζονται ανεξήγητα υψηλές δαπάνες μισθοδοσίας και μεταφορικών μέσων χωρίς καμία εξήγηση.
Όμως ακόμη και αυτές οι δαπάνες μπορούν να καλυφθούν αν οργανωθεί η υπηρεσία.  Το πάγιο να γίνει ενιαίο και όχι δυο κατηγορίες που προτείνεται, στην χαμηλότερη τιμή και τα τέλη να μειωθούν εξασφαλίζοντας με άνεση τα 30-40 € μέσο όρο ανά παροχή και ανά έτος που απαιτούνται.   Αρκεί να γίνει το απλό:  Έγκαιρη επιμέτρηση, αποστολή τελών και πληρωμές.
Στο Δ.Σ. της 13-11-12 δεν εγκρίθηκε η πρόταση της πλειοψηφίας για τα τέλη του 2013 και ο Δήμαρχος δήλωσε:  «Δεν πειράζει θα μείνουν τα ίδια με το 2012».  Πρόκειται για μια ανεύθυνη προσέγγιση που πρέπει οπωσδήποτε να αναιρεθεί και να εγκριθούν στο επόμενο Δ.Σ. νέα χαμηλά τέλη στη λογική της πρότασής μας.
Επίσης παρουσιάστηκε η εκκαθάριση της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ. χωρίς η Δημοτική αρχή να μπορεί να απαντήσει αν και πόσα είναι τα διεκδικούμενα ποσά από παλιούς οφειλέτες.  Ελπίζουμε να ασχοληθεί επιτέλους σχετικά.  Η Δ.Ε.Υ.Α.ΑΙ. λοιπόν πέρασε στην ιστορία.  Με το σημαντικό της έργο αλλά και με τις τρεις μεγάλες πληγές της:  Την αθρόα πρόσληψη ημετέρων, τα μεγάλα επώδυνα δάνεια και την μη επιβολή μέτρων στους οφειλέτες.
Εγκρίθηκε ακόμη το τεχνικό πρόγραμμα 2013.  Βασισμένο στη λογική «δεν έχουμε – δεν σχεδιάζουμε», έχει σημαντικό τμήμα με απροσδιόριστες παρεμβάσεις (π.χ. Δημοτική οδοποιία) και δεν θέτει καμία προτεραιότητα, καμία αναπτυξιακή λογική, καμία προοπτική.

Αιγίνιο 16 – 11 –  2012
Για την  Σ.Ε.
Γ. Γεωργιάδης
Χρ. Μπίτσης
Δ. Κασαπίδης
Α. Νταγλιούδης
Χρ. Πρασκίδης