Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Φωτογραφίες από το σημερινό εθελοντικό καθαρισμό των εκβολών του Λουδία