Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού προτείνει επαναλειτουργία ολιγοθέσιου Δημοτικού


Θεωρείται σήμερα αυτονόητη η παιδαγωγική άποψη ότι τα ολιγοθέσια Δημοτικά σχολεία υστερούν σημαντικά προς τις συνθήκες μόρφωσης που παρέχουν στους μαθητές τους.  Γι’ αυτό θα έπρεπε τα σχολεία αυτά να λειτουργούν μόνο εκεί που δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα όπως για παράδειγμα σε απομονωμένα νησιά.  Εν τούτοις η Δημοτική αρχή Πύδνας – Κολινδρού ικανοποιώντας αίτημα, που κατά τη γνώμη μας αγνοεί το συμφέρον των παιδιών, πρότεινε (σχεδόν ομόφωνα στο Δ.Σ., πλην ελάχιστων εξαιρέσεων), την επαναλειτουργία διθέσιου ή τριθέσιου σχολείου στην Μεθώνη. 
Εγκρίθηκαν επίσης στο Δ.Σ. στις 29-10-12 κανονισμοί καθαριότητας, ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης.  Κανονισμοί χρήσιμοι μεν αλλά με πολλές ατέλειες.  Στην καθαριότητα δεν υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις λόγω αδράνειας του Δήμου:   Πολλαπλασιασμός κάδων ανακύκλωσης, ενημέρωση Δημοτών, καθορισμός χώρων ειδικών απορριμμάτων και αδρανών κ.λπ..  Στην ύδρευση – αποχέτευση λείπει μελέτη αναγκών προοπτικών και κοστολόγησης.   Στην άρδευση δεν υπάρχει οργάνωση και εξορθολογισμός καθορισμού τελών με διαφανείς τρόπους μετρήσεων.   Καθορίζονται πρόστιμα τα οποία ποτέ δεν θα καταλογιστούν αφού είναι υψηλά και δεν υπάρχουν αρμόδιοι – υπεύθυνοι.  Θα μπορούσαν να είναι χαμηλά στο ύψος του 10-20% αυτών που αποφασίστηκαν, για να ισχύσουν, να καταλογίζονται, να πληρώνονται και να βοηθούν στην εφαρμογή των κανονισμών.
Το πιο σημαντικό όμως είναι το να εφαρμόζονται όντως οι όποιοι κανονισμοί.  Και λάθη να έχουν, με την υλοποίησή τους αυτά θα βρεθούν και θα διορθωθούν.  Όμως δυστυχώς προβλέπουμε ότι λόγω ελλείμματος οργάνωσης, πολιτικών αποφάσεων και ορθών μεθόδων διοίκησης, οι κανονισμοί και πάλι δεν θα εφαρμοστούν, θα ξεχαστούν σε κάποια συρτάρια, όπως έγινε με τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι ανεφάρμοστος και ξεχασμένος, με συνεδριάσεις χάβρα που θυμίζουν καφενείο. 

   Αιγίνιο 30 – 10 –  2012
  Για την  Σ.Ε.                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                         Γ. Γεωργιάδης
  Χρ. Μπίτσης
 Δ. Κασαπίδης
                                                                                   Α. Νταγλιούδης
                                                                         Χρ. Πρασκίδης