Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

Απολογισμός για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Παρουσιάστηκε  ο απολογισμός πεπραγμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Απριλίου 2012, στην αίθουσα «Αλέξανδρος» του Συνεδριακού Κέντρου «Ι. Βελλίδης»  στη Θεσσαλονίκη.
Στην παρέμβασή του ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Διονύσης Ψωμιάδης αναφέρθηκε στο έργο της Περιφέρειας, καθώς και στην ανυπαρξία οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας που δημιουργεί προβλήματα στην διοικητική μεταρρύθμιση. 
«Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου, και κατ’ ουσία έξι μηνών, της νέας Περιφερειακής Αρχής, έχουν γίνει πολλά. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν έχει πραγματοποιηθεί τόσο μεγάλο έργο σε τόσο μικρό διάστημα, και δεν έχουν δρομολογηθεί τόσες αλλαγές για το μέλλον. Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος. Για όλους τους εμπλεκόμενους αποτελεί πλοήγηση σε αχαρτογράφητα νερά και η αμοιβαία συνεισφορά όλων καθίσταται απαραίτητη», υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Διονύσης Ψωμιάδης, εξαίροντας το ρόλο των υπηρεσιακών παραγόντων της ΠΚΜ, «οι οποίοι ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης συμμετείχαν με όλες τους τις δυνάμεις στις απαιτήσεις της νέας εποχής».
«Είναι δεδομένο ότι η νέα Αρχή δίνει μέγιστη σημασία στην εξυπηρέτηση των πολιτών με αξιόπιστο, διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο. Ήδη από την προηγούμενη νομαρχιακή δομή είχαμε φροντίσει για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μας προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διαφάνειας, πολεμάμε τη γραφειοκρατία και επιταχύνουμε τις διαδικασίες για κάθε επενδυτική ή επαγγελματική προσπάθεια που εμπλεκόμαστε. Θέλουμε οι ιδιώτες να μας θεωρούν συνεργάτες τους και να καταργήσουμε την αρνητική εικόνα που έχει τόσα χρόνια χτίσει το δημόσιο με τις αγκυλώσεις του. Συμμετέχουμε σε μια σειρά εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων υποστηρίζοντας και προωθώντας τη διάχυση μέσα στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό. Καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία τη μετακίνηση και τον καταμερισμό υπαλλήλων που μετακινήθηκαν από την Αποκεντρωμένη διοίκηση, τοποθετώντας τους σε θέσεις που εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τις υπηρεσιακές ανάγκες. Σαν αποτέλεσμα, ο αριθμός και ειδικότερα η ποιότητα του έμψυχου υλικού μας αναβαθμίστηκε προκειμένου να μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα και γρηγορότερα τις απαιτήσεις των εταίρων μας» τόνισε ο κ. Ψωμιάδης αναφερόμενος στο έργο που επιτεύχθηκε.
«Πέρα από τη διοικητική και οικονομική αναδιοργάνωση, φροντίσαμε από την πρώτη στιγμή να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτές ορίζονται μέσα από τη νέα Καλλικρατική δομή. Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία σε ζητήματα που αφορούν άμεσα το παρόν και μέλλον της Περιφέρειας καθώς και την ασφάλεια των πολιτών της. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα τουρισμού, αγροτικής πολιτικής, μεταφορών, οδικού δικτύου, εμπορίου και βιομηχανίας. Ειδικά για το θέμα του τουρισμού πιστεύουμε ότι αποτελεί τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης μέσα στις αντίξοες συνθήκες που διανύουμε. Συστήσαμε ειδική επιτροπή τουρισμού που προγραμματίζει και συντονίζει την τουριστική μας προβολή. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας νέας εικόνας για την Κεντρική Μακεδονίας, ως ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν που προσφέρει εναλλακτικές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου: καλοκαιρινός τουρισμός, χειμερινός, θρησκευτικός, πολιτιστικός, συνεδριακός και λοιπές θεματικές ενότητες. Ο πλούτος των επιλογών της Περιφέρειάς μας είναι μοναδικός και σκοπεύουμε να τον αναδείξουμε τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις νέες αγορές» συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Ψωμιάδη, οι κύριες οικονομικές πηγές της αιρετής Αρχής για το 2011 διαμορφώθηκαν, συνοπτικά, ως εξής:
·        Οι Κ.Α.Π. το 2011 ανήλθαν στο ύψος των 25,4 εκατ. € έναντι 26,1 εκατ. € το 2010
·        Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  (εθνικό σκέλος) είχε το 2011 όριο 20 εκατ. € και λάβαμε 24,6 εκατ. €, ενώ το 2010 είχε όριο 28 εκατ. € και λάβαμε 23 εκατ.
·        Τα ανταποδοτικά τέλη το 2011 ανήλθαν στο ύψος των 1,48 εκατ. € έναντι 2,48 εκατ. € το 2010

Όσον αφορά το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης το ύψος των πιστώσεων του ΠΔΕ, που διαχειρίστηκε το ΠΤΑ ΚΜ, για το 2011 ανήλθε σε 85,26 εκατ. €, έναντι 48,78 εκατ. € το 2010.

«Το ΕΣΠΑ αποτελεί αδιαμφισβήτητα την κυριότερη επιλογή στρατηγικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα τη δυσμενέστατη κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και το κατ’ ουσίαν πάγωμα των δημοσίων επενδύσεων, το ΕΣΠΑ καθίσταται η μοναδική αξιόπιστη επιλογή που υφίσταται» τόνισε. «Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καταφέραμε να αναδείξουμε το ΕΣΠΑ σε ένα επιτυχημένο εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης. Ενεργοποιήσαμε τις υπηρεσίες μας και ενημερώσαμε όλες τις περιφερειακές Ενότητες με σειρά συναντήσεων για τις επιλογές που μας δίνονται. Επιδιώξαμε να αναπτύξουμε σχέσεις συνεργασίας με τους τοπικούς αυτοδιοικητικούς άρχοντες, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και όλους τους εμπλεκόμενους, πιστεύοντας ότι η επιτυχία καθενός είναι υπόθεση όλων» είπε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο αν. Περιφερειάρχης, όσον αφορά στα έργα ευθύνης της ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δημοσιεύτηκαν 5 προσκλήσεις ύψους 83,2 εκ. €  και εντάχθηκαν 40 πράξεις, προϋπολογισμού 128,96 εκ. €. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επιθεωρήσεις σε 28 έργα ενώ πιστοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 108 εκ. € για 111 έργα που δηλώθηκαν σε τρεις Αιτήσεις Πληρωμής του Προγράμματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, η Περιφέρεια προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την λήψη άμεσων μέτρων επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων για το 2011.

Ο κ. Ψωμιάδης αναφέρθηκε επίσης στις σοβαρές λειτουργικές δυσκολίες του νέου αυτοδιοικητικού νόμου του «Καλλικράτη», που πραγματοποιήθηκαν σε «ένα θολό θεσμικό πλαίσιο», ενώ τόνισε την ανάγκη διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των περιφερειών ως μοναδική προϋπόθεση για την ισόρροπη και ισότιμη περιφερειακή ανάπτυξη. «Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στις περισσότερες των περιπτώσεων δε συνοδεύτηκε από την ανάλογη χρηματοοικονομική υποστήριξη εκ μέρους της κεντρικής κυβέρνησης», αφού, όπως τόνισε ο κ. Δ. Ψωμιάδης, «η κεντρική κυβέρνηση δεν ήταν έτοιμη και δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».
Ο κ. Ψωμιάδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη «διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια» που όπως είπε «αποτελούν θεμέλιο λίθο της περιφερειακής πολιτικής». «Δυστυχώς όμως, η διοικητική αυτοτέλεια περιορίζεται σημαντικά από την ύπαρξη του διορισμένου Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ η οικονομική αυτοτέλεια πλήττεται από τη δυσκαμψία της κεντρικής κυβέρνησης και τα λαβύρινθο διαδικασιών που επιβάλλονται. Θεωρητικώς οι αιρετοί Περιφερειάρχες αποτελούν μικρούς πρωθυπουργούς, αλλά η πράξη απέχει πολύ από τη θεωρία. Η έλλειψη χρηματοδότησης και η υφιστάμενη διοικητική δομή μας δένει τα χέρια. Ο κάθε αιρετός Περιφερειάρχης δε νοείται να ελέγχεται από έναν κρατικό υπάλληλο. Κριτές του έργου μας είναι οι συμπολίτες μας, στους οποίες και λογοδοτούμε καθημερινά για τις πράξεις μας». Μίλησε όμως και για την ΥΔΕ λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «επιπρόσθετα εμπόδια τίθενται και στις υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου οι οποίες καλούνται να παίξουν ένα ρόλο επιτήρησης και νομιμότητας, ζητήματα στα οποία μας βρίσκουν σύμφωνους. Δυστυχώς όμως, και παρά τις συνεχείς μας προσπάθειες για αγαστή συνεργασία, βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι με μια άδικη συμπεριφορά η οποία καταλήγει στην καθυστέρηση εφαρμογής των πολιτικών μας και εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας».
«Πιστεύουμε ακράδαντα στη δυναμική του τόπου μας. Πιστεύουμε ότι ακόμη και στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε υπάρχει δυνατότητα να θέσουμε τις βάσεις για τη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας. Έχουμε σηκώσει τα μανίκια και με τη βοήθεια όλων των υπαλλήλων και συνεργατών μας κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία. Και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε», κατέληξε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης.