Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Συνεδριάζει τη Μ. Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πύδνας Κολινδρού


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού Γιώργος Πολυχρονίδης 


Συνεδριάζει την Μεγάλη Τρίτη 10 Απριλίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Πύδνας Κολινδρού, στις 6:30 το απόγευμα,  με τα εξής θέματα:1.      Έγκριση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Αιγινίου (Εισήγηση κ. Κ. Ζησόπουλος).
2.      Έγκριση του ισολογισμού οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Κολινδρού (Εισήγηση κ. Κ. Ζησόπουλος).
3.      Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Αιγινίου (Εισήγηση κ. Πατσιούρα Παγώνα).
4.      Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Κολινδρού (Εισήγηση κ. Πατσιούρα Παγώνα).
5.      Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Μεθώνης (Εισήγηση κ. Πατσιούρα Παγώνα).
6.      Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του πρώην Δήμου Πύδνας (Εισήγηση κ. Πατσιούρα Παγώνα).
7.      Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του πρώην Δήμου Πύδνας (Εισήγηση κ. Πατσιούρα Παγώνα).

Η 2η Συνεδρίαση 
1.                                                                         Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2012 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
2.                                                                         Συνέχιση της μελέτης : «Μελέτη αρδευτικού δικτύου πεδινής περιοχής Αιγινίου» (Εισήγηση κ. Δ. Καραμέλλιος).
3.                                                                         Αποδοχή ποσού 6.796.611,11 € από την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ» στο Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» και σχετική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου (Εισήγηση κ. Δήμαρχος-κ. Δ. Καραμέλλιος).
4.                                                                         Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Π.Πατσιούρα).
5.                                                                         Αίτηση έκτακτης χρηματοδότησης, για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. (Εισήγηση κ. Π. Πατσιούρα).
6.                                                                         Συμμετοχή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Καινοτόμες Αγροτικές Δράσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο της Δράσης 7 : «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 : «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)» (Εισήγηση κ. Δ. Πάτσιας).
7.                                                                         Συμμετοχή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη, κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 104/2-4-2012 πρότασης της DYNAMIC BUSINESS,  με αντικείμενο την υλοποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων Στήριξης της Απασχόλησης, στο πλαίσιο της Δράσης 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 : «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) (Εισήγηση κ. Δ. Πάτσιας).
8.                                                                         Συμμετοχή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη, κατόπιν της από 20/03/2012 πρότασης της SYNERGY KEK AE,  με αντικείμενο την υλοποίηση των Τοπικών Προγραμμάτων Στήριξης της Απασχόλησης, στο πλαίσιο της Δράσης 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 : «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) (Εισήγηση κ. Δ. Πάτσιας).
9.                                                                         Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για τη συμμετοχή του δήμου Πύδνας – Κολινδρού στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πιερική Σύμπραξη» για υποβολή σχεδίου στα ΤΟΠΣΑ (Εισήγηση κ. Δ. Πάτσιας).
10.                                                                       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» για την υποβολή αιτήματος για την ένταξη του έργου : «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου», πρ/σμού 400.000,00€. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος – κ. Δ. Πάτσιας).
11.                                                                       Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» για την υποβολή αιτήματος για την ένταξη του έργου : «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού και Βιολογικού Καθαρισμού Αιγινίου», πρ/σμού 400.000,00€. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος – κ. Δ. Πάτσιας).
12.                                                                       Επικαιροποίηση του μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού με το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. για το έργο «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα». (Εισήγηση κ. Δήμαρχος – κ. Δ. Πάτσιας).
13.                                                                       Εκμίσθωση της αίθουσας εκδηλώσεων – εστίασης, του κυλικείου και του υπαίθριου χώρου στο Αθλητικό Κέντρο Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δήμαρχος).
14.                                                                       Έγκριση της αριθμ. 8/2012 αποφάσεως της ΔΗ. ΚΟΙΝ. Ε. με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. (Εισήγηση κ. Δ. Χλεμές).
15.                                                                       Τροποποίηση της αριθμ. 62/2012 απόφασης του Δ. Σ., με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας στην παραλιακή ζώνη του Ν. Πιερίας για το έτος 2012. (Εισήγηση κ. Ξ. Βασιλειάδου).
16.                                                                       Έγκριση του απολογισμού β΄ εξαμήνου έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Ξ. Βασιλειάδου).
17.                                                                       Έγκριση του απολογισμού β΄ εξαμήνου έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. (Εισήγηση κ. Δ. Χλεμές).
18.                                                                       Επιχορήγηση ποσού 5.000,00 € από το Δήμο στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ποσού 3.000,00 € στη Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών της δαπανών. (Εισήγηση κ. Ξ. Βασιλειάδου).
19.                                                                       Διάθεση πιστώσεων για τον εορτασμό των πολιούχων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για το έτος 2012 (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
20.                                                                       Επιλογή υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2012 (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
21.                                                                       Αποστολή δέκα (10) ατόμων στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην Kandava της Λετονίας στα πλαίσια του δικτύου CHARTER (Εισήγηση κ. Α. Κόρακα).
22.                                                                       Έγκριση ή μη της με αριθμό 4/2012 απόφασης του Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος. (Εισήγηση κ. Α.Κόρακα).
23.                                                                       Έγκριση ή μη της με αριθμό 5/2012 απόφασης του Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος. (Εισήγηση κ. Α. Κόρακα).
24.                                                                       Έγκριση ή μη της με αριθμό 6/2012 απόφασης του Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος. (Εισήγηση κ. Α. Κόρακα).
25.                                                                       Έγκριση ή μη της με αριθμό 7/2012 απόφασης του Κυπαρισσοπουλείου Κληροδοτήματος. (Εισήγηση κ. Α. Κόρακα).
26.                                                                       Έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα του Δήμου. (Εισήγηση κ. Α. Κόρακα).
27.                                                                       Εξέταση της αιτήσεως του Καρέκλα Μιχαήλ του Κωνσταντίνου, με την οποία ζητάει τη διαγραφή ποσού 494,00 Ευρώ, από χρέωση τέλους χρήσεως πεζοδρομίων 2010 Αιγινίου (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
28.                                                                       Εξέταση της αιτήσεως της Ναβροζίδου Σωτηρίας του Λαζάρου, με την οποία ζητάει τη διαγραφή ποσού 130,00 Ευρώ, από χρέωση τέλους παρεπιδημούντων 2009 Μακρυγιάλου (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
29.                                                                       Εξέταση της αιτήσεως του Παπαευθυμίου Βασιλείου του Ιωάννου, με την οποία ζητάει τη διαγραφή ποσού 33,00 Ευρώ, από πρόστιμο Κ. Ο. Κ. (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
30.                                                                       Εξέταση της αιτήσεως της Πορφυρίδου Ανθούλας του Γεωργίου, με την οποία ζητάει τη διαγραφή ποσού 112,00 Ευρώ, από χρέωση τέλους παρεπιδημούντων 2009 Μεθώνης (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).
31.                                                                       Εξέταση της αιτήσεως του Ακρίβου Σαράντη του Παναγιώτη, με την οποία ζητάει τη διαγραφή ποσού 13,650 €, από χρέωση ΤΑΠ για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα έτους 2011 Αιγινίου.  (Εισήγηση κ. Α. Πάππου).

                             Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.


                                                                                                     Γεώργιος Πολυχρονίδης