Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Πληρωμή προνοιακών επιδομάτων Νομού Πιερίας διμήνου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2012


Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων ανακοινώνει ότι η πληρωμή  προνοιακών επιδομάτων, που αφορά το δίμηνο Σεπτεμβρίου –Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στις 18/12/2012.
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με το νέο τρόπο πληρωμής μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων βάσει της  Π2α/Γ.Π.οικ.35099/2.4.2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης,  που αφορά την δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.


Ο Αντιδήμαρχος

 Γεώργιος Ίτσιος