Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότηταΤον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της Π.Ε.Πιερίας παρουσίασε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου στη διάρκεια της εισήγησής της στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Επιμελητηρίου Πιερίας.
Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας αναφέρθηκε  στις  γεωμορφολογικές   ιδιαιτερότητες της Πιερίας καθώς και στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τη χωροταξία της.
“Δεν θα σταθούμε ούτε στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ εισόδημα και τον απασχολούμενο πληθυσμό στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ούτε στη δεινή οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας. Είναι σίγουρα μια πραγματικότητα πολύ οδυνηρή αλλά η Πιερία διαθέτει ένα μεγάλο απόθεμα πόρων για αξιοποίηση, ώστε να ορθοποδήσει με την καλύτερη αξιοποίησή τους και να ανακάμψει της οικονομικής δυσπραγίας”, υπογράμμισε  η κ.  Μαυρίδου.

Όπως είπε,  ο  στρατηγικός – αναπτυξιακός σχεδιασμός της Πιερίας προσδιορίζεται με βάση τρεις αλληλένδετες παραμέτρους: οργανωμένη προσπάθεια, δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων  και επίτευξη επιδιωκόμενων συγκεκριμένων στόχων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και  στην ενθάρρυνση των καινοτόμων δράσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα των τοπικών αγαθών που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Πιερίας.

Κύριος μοχλός ανάπτυξης της Πιερίας,  τόνισε η κ. Σοφία Μαυρίδου,  είναι η επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με την υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας και της λειτουργικής διασύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με το περιβάλλον και την πολιτιστική λαογραφική κληρονομιά.
Άλλωστε, πρόσθεσε ότι το αναπτυξιακό επιχειρηματικό συνέδριο πραγματοποιείται στην Πιερία, εν μέσω μιας ιδιαίτερα κρίσιμης πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας, για τη χώρα μας, μιας  συγκυρίας που προσδιορίζει και το πλαίσιο της λειτουργίας του συνόλου των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων.
«Η  Κοινοτική Χρηματοδότηση είναι ίσως η μοναδική πηγή χρηματοδότησης της ανάπτυξης, εκτός των δανείων, ενώ η κάλυψη του Μνημονιακού στόχου που σχετίζεται με την εκταμίευση της, αποτελεί όρο για τη χρηματοδοτική στήριξη της χώρας μας. Είναι νομίζω κρίσιμο να αντιληφθούμε τη  θετική επίπτωση που έχει η πρόοδος υλοποίησης του ΕΣΠΑ, στην προσπάθεια της χώρας μας να ξεπεράσει τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει», επεσήμανε η κ. Σοφία Μαυρίδου.
Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας  ενημέρωσε ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος  σε όλους τους τομείς παρέμβασης του Προγράμματος (ΕΣΠΑ) με την ανάληψη των καθηκόντων της αιρετής Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο αναφοράς (1/7/2011 έως και  σήμερα) σε επίπεδο Περιφέρειας, εντάχθηκε το 37,3% του συνολικού προϋπολογισμού των έργων ευθύνης ΕΔΑ ΠΚΜ στο Πρόγραμμα, δηλαδή 200 νέες πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 583,7 εκ. Κατά την ίδια περίοδο υπεγράφη το 49% του συνολικού ύψους συμβάσεων του Προγράμματος και πραγματοποιήθηκε το 43% των πληρωμών.
Η κ. Σοφία Μαυρίδου παρουσίασε τα έργα και τις  δράσεις που υλοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΣΠΑ  και αφορούν τους  τομείς: εκπαίδευση  και παιδεία,  δημόσια  υγεία  και κοινωνική  μέριμνα, υποδομές στις μεταφορές, προστασία  και ανάδειξης περιβάλλοντος- τοπίων φυσικού κάλλους και προστατευόμενων περιοχών, προστασία  και ανάδειξη πολιτιστικών χώρων και ενίσχυση της εξωστρέφειας πολιτιστικών δρώμενων.
Εκτός από το ΕΣΠΑ, σημείωσε η  Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας,  μεγάλη ώθηση στην κινητικότητα των ιδιωτικών κεφαλαίων δίνει και ένας άλλος τοπικός αναπτυξιακός φορέας, η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. – ΟΤΑ,  μέσα από την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσω που προσφέρονται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER.
Οι στοχευόμενες ενέργειες υπογράμμισε η κ. Σοφία Μαυρίδου  επικεντρώνονται αφενός στη  συντήρηση και ανάπτυξη υποδομών, αφετέρου στην προβολή του τουριστικού προϊόντος της Πιερίας, την ανάδειξη του Ολύμπου ως brand name της περιοχής, με την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου «προωθητικού μίγματος» τουριστικού marketing για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας των τουριστικών προορισμών της Πιερίας.
Πιο συγκεκριμένα, -όπως είπε- η Π.Ε.Πιερίας επιδιώκει  τη δημιουργία στάσης του προαστιακού Θεσσαλονίκης – Λάρισας σε θέσεις που να εξυπηρετεί τις παραλίες της Βόρειας και Νότιας Πιερίας, την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και προστασία των ευρημάτων της Βόρειας Πιερίας με τη δημιουργία ενός νέου μουσείου, την αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων της Πιερίας με την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του Camping του Ε.Ο.Τ. στη Σκοτίνα και  την ανάδειξη του Ολύμπου,  που με τις προτάσεις της η Π.Ε.Πιερίας για το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τον Όλυμπο στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα και την προοπτική δημιουργίας υποδομών ήπιας αειφορικής και βιώσιμης ανάπτυξης προκειμένου,  όπως ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας  να έχουμε τη  δυνατότητα να υλοποιήσουμε  και να στηρίξουμε προτάσεις όπως είναι  η δημιουργία εκπαιδευτικού ιδρύματος με την ονομασία «Πανεπιστήμιο Ολύμπου», η  ίδρυση ενός τοπικού Οργανισμού Τουρισμού στο οποίο να συμμετέχουν οι τοπικοί φορείς, η λειτουργία ενός Ινστιτούτου Γαστρονομίας που στόχο θα έχει την άμεση σύνδεση της τοπικής αγροτικής παραγωγής με τις τουριστικές επιχειρήσεις, η δημιουργία Θεματικού Πάρκου με άξονα τον Όλυμπο.

Την ίδια ώρα, η  ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η  ένταξη χρηματοδότησης για τις εργασίες άμεσης αποκατάστασης και η  αναστήλωσης  των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της Πιερίας,   η  ένταξη της Πιερίας στον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού,  ώστε να συμπεριληφθεί στους προορισμούς των εκπαιδευτικών και σχολικών εκδρομών καθώς και η ανανέωση του τουριστικού υλικού της Πιερίας στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της περιοχής, συγκαταλέγονται στις στοχευμένες δράσεις που προωθεί η Π.Ε.Πιερίας.

Τέλος, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας ανέφερε ότι θεωρείται  χρήσιμο  να σχεδιάσουμε με όραμα προσαρμοσμένο στη νέα πραγματικότητα και με απαραίτητη προϋπόθεση τη  συνέργεια όλων των οικονομικών και κοινωνικών φορέων με τη  σύμπραξη κάθε ενεργού πολιτικού και επιχειρηματικού μέλους της Π.Ε Πιερίας, προκειμένου  να συνεισφέρει στη συζήτηση με την εμπειρία του, στη βάση του τομέα ευθύνης του, σε ότι αφορά την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά και τη  συνδιαμόρφωση της προοπτικής για τη  νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.