Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Επιδοτούμενα προγράμματα για κατάρτιση εργαζομένων


Ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης του Λογαριασμού για την Aπασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) του έτους 2012, το οποίο απευθύνεται σε φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και έχει ως τελικούς δικαιούχους εργαζόμενουςεπιχειρήσεων, που απασχολούν 1-25 άτομα.

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

  • επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
  • κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2012.
  • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
  • το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
  • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Στα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 40 ωρών, τα προτεινόμενα αντικείμενα είναι:

-      Επικοινωνία-Διαχείριση χρόνου-Ομαδική εργασία
-      Ανάπτυξη εξαγωγών
-      Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας
-      Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
-      Τεχνικές Πωλήσεων και  Εξυπηρέτηση πελατών
-      Αποθέματα-Προμήθειες-logistics-Εκπαίδευση Αποθηκάριου
-      Η χρήση του διαδικτύου στη λειτουργία της μικρής επιχείρησης
-      Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας και χρηματοδότησης ΜΜΕ

Η επιδότηση κάθε εργαζόμενου γίνεται από τον ΟΑΕΔ και ανέρχεται σταπέντε (5) ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, ενώ η αίτηση συμμετοχής γίνεται με ευθύνη του εργοδότη.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού διαμορφώνεται στα 25 εκατ. ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΛΑΕΚ. Η κατανομή της χρηματοδότησης του προγράμματος ανά Νομό, οι δικαιούχοι φορείς, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων, προσδιορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. Β129800/23-08-2012 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/2012.

Για περισσότερες πληροφορίες  και αιτήσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Επιμελητήριο Πιερίας, αρμ. υπάλληλος κα Κολοκάτση Ανδρομάχη, τηλ. 2351047263, 2351023211, φαξ 23510 47267 ή στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πιερίας