Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του 2012 το Δ.Σ. Πύδνας Κολινδρού


Τρεις Συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Πύδνας Κολινδρού, την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012, στις 7 το απόγευμα. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: 1.  Έγκριση του ισολογισμού της 31-12-2011, η έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 και ο Προϋπολογισμός έτους 2013 του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού