Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Ανανέωση αδειών αλιείας επαγγελματικών σκαφών


adeia-alieiasΌσες άδειες αλιείας επαγγελματικών σκαφών λήγουν στις 31-12-2012 ανανεώνονται στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές πριν τη λήξη τους.
Οι άδειες θα πρέπει να προσκομίζονται αυτοπροσώπως από τους νόμιμους πλοιοκτήτες ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Οι ίδιοι οι πλοιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνούν και να ελέγχουν για την εμπρόθεσμη ανανέωση των αδειών, οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται οπωσδήποτε στο σκάφος σε κάθε του απόπλου.
Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας (31-12-2012), άδειες που δε θα ανανεωθούν ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ.
Η Υπηρεσία μας ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗεπαγγελματικών αδειών αλιείας, παρά μόνο σε αποδεδειγμένες περιπτώσεις ανώτερης βίας, όπως πολύ σοβαροί λόγοι υγείας, και με την προϋπόθεση ότι η υπέρβαση του χρόνου προθεσμίας ανανεώσεις διαρκεί όσο και το γεγονός που συνιστά την ανώτερη βία.