Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Η Απάντηση της Π.Ε. Πιερίας στο Επιμελητήριο για την έγκριση διδακτικής επίσκεψης


Με αφορμή το δημοσίευμα της 6-12-2012 στον τοπικό τύπο και στο διαδίκτυο που αφορούν στην ανοικτή επιστολή της διοικούσας επιτροπής του Επιμελητηρίου Πιερίας στην οποία αναφέρεται ότι η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας δεν επέτρεψε ως όφειλε προγραμματισμένη επίσκεψη στο Επιμελητήριο σχολικής τάξης του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης, κρίνουμε απαραίτητο να δοθούν διευκρινίσεις, τόσο επί της διαδικασίας έγκρισης της διδακτικής επίσκεψης όσο και επί της ουσίας του θέματος.
- Μια εκ’ των αρμοδιοτήτων του  Τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας,  είναι και η έγκριση σχολικών εκδρομών και διαδακτικών επισκέψεων των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Πιερίας, οι οποίες εγκρίνονται κατ’ αρχήν από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας και τελικά υπογράφονται από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας. Συνολικά για το έτος 2012 έχουν εκδοθεί  361 αποφάσεις για εγκρίσεις για διάφορα σχολεία του Νομού χωρίς κανένα απολύτως  κώλυμα.
- Για το ζήτημα που ανέκυψε σημειώνουμε τα εξής:
Στις 29-11-2012 πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας αίτημα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας (αρ. πρωτ.9633/29-11-2012 δικό τους) για έγκριση διδακτικής επίσκεψης του 2ου  ΕΠΑΛ Κατερίνης στο Εμπορικό Επιμελητήριο Κατερίνης και στην “Πιερική Αναπτυξιακή”.
Η υπηρεσία ανταποκρίθηκε άμεσα στο παραπάνω αίτημα όπως ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματα και εκδόθηκε απόφαση έγκρισης υπογεγραμμένη από την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας την 3η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του αιτήματος(αρ. απόφασης 2941/4-12-2012/Αριθμός Δικτυακής Ανάρτησης, ΑΔΑ, Διαύγεια Β4557ΛΛ-Ψ3Ψ). Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα υπογράφτηκε και άλλη απόφαση έγκρισης εκδρομής άλλου τμήματος του ίδιου σχολείου προς το Επιμελητήριο (αρ. απόφασης 2939/4-12-2012/Αριθμός Δικτυακής Ανάρτησης, ΑΔΑ, Διαύγεια Β4557ΛΛ-9Λ0)
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας απέρριψε το αίτημα της παραπάνω διδακτικής επίσκεψης για τις 4-12-2012 (αρ. 9633/3-12-2012/Αριθμός Δικτυακής Ανάρτησης, ΑΔΑ, Διαύγεια Β4559-ΣΔΙ έγγραφο), για το λόγο του ότι δεν υποβλήθηκαν εγκαίρως στη ΔΙΔΕ Πιερίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς έγκριση (τουλάχιστον 13 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της επίσκεψης)
Η Υπηρεσία μας δεν ενημερώθηκε έγκαιρα  για την παραπάνω απόρριψη, και παρ’ όλα αυτά προέβη στην έκδοση της απόφασης έγκρισης.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ουδεμία απόρριψη επίσκεψης εκδόθηκε από την Π.Ε. Πιερίας για την εν λόγω διδακτική επίσκεψη, αντιθέτως ταχύτατα εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι εντελώς ανυπόστατα τα όσα ανακοινώθηκαν εκ’ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου Κατερίνης για το θέμα.  Προφανώς δεν ενημερώθηκαν σωστά για τη  μη πραγματοποίηση της εν λόγω επίσκεψης.
Τα Συλλογικά Όργανα και οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενεργούμε πάντοτε με βάση τους νόμους και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών, ανταποκρινόμαστε άμεσα στα διάφορα αιτήματα, πολύ περισσότερο σε θέματα που αφορούν εκπαίδευση και κατάρτιση μαθητών και βρισκόμαστε πάντα δίπλα στους φορείς της Πιερίας.
Η Π.Ε. Πιερίας έιναι θεσμός και όχι πρόσωπο (Αντιπεριφερειάρχης Σoφία Μαυρίδου). Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο για τη  συνεργασία των δύο θεσμικών φορέων και πριν το Επιμελητήριο να προβεί σε καταγγελτικές ανοιχτές επιστολές και να εκτίθεται, να φροντίζει να έρχεται  σε επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας  για τις απαραίτητες εκάστοτε διευκρινίσεις.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


                                                                              ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ