Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Δέσμη 5 συγκεκριμένων μέτρων από τον ΣΕΒΕ για την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και την απασχόληση

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat και την ανάλυση του Ινστιτούτου Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ για τις εμπορευματικές συναλλαγές για το διάστημα Ιαν-Σεπτέμβριος 2012, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν συνολική αύξηση κατά 3,7%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, ενώ συνολικά ανήλθαν σε περίπου €3,4 τρις. Οι εξαγωγές σε επίπεδο Ευρωζώνης για το ίδιο διάστημα σημείωσαν αύξηση κατά 4%, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών, αυξήθηκαν μεταχύτερο ρυθμό από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, συγκεκριμένα με 12% και σε αξία ανήλθαν σε€18,6 δις. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν σε εξαγωγές αγαθών συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών. Χωρίς πετρελαιοειδή η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το εξεταζόμενο διάστημα ανήλθε σε 5,3% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). Μετά τη Λετονία (+14%), η χώρα μας σημειώνει τηδεύτερη μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών σε ετήσια βάση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην κατάταξη των χωρών με βάση την αξία εξαγωγών σε απόλυτες τιμές, η Ελλάδα παραμένει στην 20η θέση στο σύνολο των 27 χωρών-μελών. Αν και βελτιωμένη από πέρσι, η θέση της χώρας μας παραμένει σταθερή και στην κατάταξη εξαγωγικής επίδοσης (εξαγωγές ως % ΑΕΠ) στο εννιάμηνο 2012. Συγκεκριμένα, η συνεισφορά των ελληνικών εξαγωγών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της χώρας μας για το εννιάμηνο 2012 υπολογίζεται σε 12,6%, υψηλότεροκατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες από το εννιάμηνο 2011. Με απουσία στοιχείων για την Ιρλανδία, η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση στην εξαγωγική επίδοση στην ΕΕ-27 για το εννιάμηνο του 2012, πάνω από την Κύπρο (πίνακας 1). Στις πρώτες θέσεις της κατάταξης εξαγωγικής επίδοσης βρίσκονται μικρές, αλλά ανοιχτές οικονομίες όπως η ΣλοβακίαΟυγγαρία,ΤσεχίαΕσθονίαΣλοβενίαΛιθουανίαΛετονία, οι οποίες στηρίζουν την ανάπτυξή τους στιςεξαγωγές.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, κ. Δημήτρη Λακασά: «Οι ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν συνέπεια στην ανοδική τους πορεία. Οι Έλληνες εξαγωγείς ανοίγουν δρόμουςγια την οικονομία της χώρας μας. Είναι ευκαιρία τώρα που δόθηκε η έγκριση για την επόμενηδόση, σε συνδυασμό με την πρώτη αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία κατά 7 βαθμούς από την S&P, το κράτος να βοηθήσει ουσιαστικά την ελληνική παραγωγική οικονομία να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης, ανοίγοντας το δρόμο προς ένα βιώσιμοευοίωνο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα, οι ουσιαστικές και άμεσες δράσεις που απαιτούνται είναι: 1) άμεση επιστροφήτων €753 εκατ. βεβαιωμένων οφειλών του Δημοσίου προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις από την επιστροφή του ΦΠΑ, 2) άμεση βεβαίωση και καταβολή των οφειλών από επιστροφή ΦΠΑ σε εξαγωγείς, οι οποίες ανέρχονται στο €1 δις και τεχνηέντως εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν βεβαιωθεί από την εφορία, 3)  αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά και στις επιχειρήσεις, καθώς με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες για αδυναμίες χρηματοδότησης από πλευράς τραπεζικού τομέα, 4) αξιοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το ΕΤΕΑΝ και άλλων ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως για παράδειγμα το ΕΣΠΑ και η ΕΤΕπ για την χρηματοδότηση των παραγωγικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων, 5) συγκεκριμένη και στοχευμένη καμπάνια επανανατοποθέτησης του ”Μadein Greece“ στο εξωτερικό για την αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας, κάτι που θα ευνοήσει και την προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων, αλλά και την εισροή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Έχουμε φτάσει στο σημείο που ως κοινωνία και ως οικονομία έχουμε καταβάλλει τεράστιες θυσίες, οι οποίες δείχνουν να αρχίζουν να αναγνωρίζονται από το εξωτερικό. Τώρα είναι ηκρίσιμη στιγμή όπου θα πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε ένα άλμα στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το 2013. Ένα άλμα που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών που τόσο πολύ ανάγκη έχει η ελληνική κοινωνία και οικονομία σήμερα.